Återvunna polyesterfibrer

Polyester är en konstgjord fiber, tillverkad av petrokemiska produkter genom en process som kallas polymerisation. Med 49% av den globala fiberproduktionen är polyester den mest använda fibern inom klädsektorn, årligen produceras mer än 63 000 miljoner ton polyesterfiber. Metoden som används för återvinning kan vara antingen mekanisk eller kemisk, med råvara bestående av antingen avfall före eller efter konsument som inte längre kan användas för det avsedda syftet. PET används som råvara för återvunnen polyester. Detta material används också i klara vattenflaskor av plast, och återvinning för att nå tyget undviker att det går till deponi. Plaggen som tillverkas av återvunnen polyester kan återvinnas om och om igen utan kvalitetsförlust, vilket minskar slöseriet, vilket innebär att plaggetillverkaren kan bli ett slutet system, polyester kan återanvändas och återvinnas för alltid.

Den globala marknaden för återvunnen polyesterfiber fokuserar på att omfatta viktiga statistiska bevis för industrin för återvunnen polyester eftersom det ger våra läsare ett värdetillskott på att vägleda dem när de möter hinder kring marknaden. Ett omfattande tillskott av flera faktorer såsom global distribution, tillverkare, marknadsstorlek och marknadsfaktorer som påverkar de globala bidragen rapporteras i studien. Dessutom återvänder studien Recycled Polyester Fibers dess uppmärksamhet med ett djupgående konkurrenslandskap, definierade tillväxtmöjligheter, marknadsandelar i kombination med produkttyp och applikationer, viktiga företag som ansvarar för produktionen och använda strategier markeras också.


Inläggstid: Dec-30-2020